บริษัท เทเลอร์อินดัสตรี้ จำกัด

        ก่อตั้งมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท บริษัทฯเป็นผู้ชำนาญและเชี่ยวชาญในการผลิตรถ เชิงพาณิชย์ ให้กับบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งชั้นนำในประเทศหลายบริษัทมาเป็นเวลาอันยาวนาน

        ในปัจจุบัน บริษัทฯได้มีการขยายตัวโดยอาศัยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมองการณ์ไกลของผู้บริหาร โดยได้เลือกเอากลุ่มด้าน อุตสาหกรรมการขนส่งอันเป็นรากฐานของการเติบโตของอุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศไทย มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัยและตรงตามความ ต้องการของผู้ใช้รถเชิงพาณิชย์มากยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นทางด้านการผลิตรถพ่วง รถกึ่งพ่วง กระบะบรรทุก และการผลิตตามแบบเฉพาะความ ต้องการของลูกค้า


บริษัท เทเลอร์อินดัสตรี้ จำกัด ได้มีการบริการโดยมีพันธกิจหลักในการส่งมอบ โดยยึดมั่นในหลักการที่ว่า

ความพึงพอใจ คุณภาพและบริการ ส่งมอบตรงเวลา


         ความมั่นใจในการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว มีการเน้นย้ำของฝ่ายต่างๆของบริษัท โดยการคัดเลือกและตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นในการ

 1. การออกแบบ

 2. กระบวนการผลิต

 3. การคัดสรรวัตถุดิบ

 4. การใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย อาทิเช่น เครื่อง CNC ตัดเหล็ก, เครื่องตัดเหล็กขนาด 30 ตันและเครื่องพับเหล็ก

 5. การตรวจสอบคุณภาพสินค้า ก่อนส่งมอบ

 6. การพัฒนาแบบตามความต้องการของลูกค้า โดยวิศวกรที่ชำนาญ


กลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการของเรา


การรับรอง