ร่วมงานกับเรา

**สนใจสมัครงานได้ตามช่องทางต่อไปนี้**
– สมัครได้ด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.00 -17.00 น

**ตำแหน่งที่ต้องการด่วน**
–  ตำแหน่งฝ่ายขาย

คุณสมบัติ:

 • เพศชาย/หญิง, สัญชาติไทย, อายุ 25- 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี ไม่จากัดสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย ไม่ต่ากว่า 1 ปี(การขาย)
 • มีความรู้ความเข้าใจด้านคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษดี (พูด อ่าน เขียน)
 • มีรถยนต์เป็นของตัวเอง และสามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในและต่างประเทศ
 • รักงานขาย ขยัน อดทน และมีความกระตือรือร้น, ซื่อสัตย์
 • มีบุคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

รายละเอียดงาน:

 • ดำเนินกิจกรรมขาย และประชาสัมพันธ์สินค้า ในพื้นที่ขายที่ได้รับมอบหมาย
 • ให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าของบริษัท แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง, ดูแลรับผิดชอบร้านค้าในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
 • ดำเนินการด้านรับชาระหนี้ จากลูกค้า ตามเงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดโดยบริษัท
 • เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการดาเนินกิจกรรมทางการตลาดในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน
– ตามที่ตกลง

ชื่อจริงของคุณ (*)

อีเมล์ของคุณ (*)

จบจากมหาวิทยาลัย(*)

ที่อยู่ปัจจุบัน(*)

ตำแหน่งงานที่คุณสนใจ(*)

วันเกิด (*)

ปีที่จบการศึกษา(*)

ไฟล์แนบ CV(*)

ไฟล์แนบ Cover Letter(*)

ไฟล์แนบ Extra material (*)


หมายเหตุ