เกี่ยวกับเรา

Trailer industry

บริษัท เทเลอร์อินดัสตรี้ จำกัด เป็นบริษัทฯผู้ชำนาญและเชี่ยวชาญในการผลิตรถเชิงพาณิชย์ทุกรูปแบบมาตั้งแต่ปี พุทธศักราช 2546 ด้วยความมุ่งมั่นและพยายามที่จะพัฒนา และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า บริษัทฯจึงพัฒนาจนกลายมาเป็นบริษัทฯที่ผลิตรถเชิงพาณิชย์ทุกรูปแบบอย่างครบวงจร

general

Scope of Service

ความพึงพอใจ คุณภาพและบริการ ส่งมอบตรงเวลา

ความพึงพอใจ

ความพึงพอใจ

เทเลอร์อินดัสตรี้ มีความชำนาญในกาผลิตรถ ยึดความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก มีการออกแบบ และ พัฒนา Product ให้เหมาะกับการใช้งานของลูกค้า เทเลอร์อินดัสตรี้มี sup contractor ที่ชำนาญและพร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สำหรับ Projectของลูกค้าทุกประเภทและทุกขนาด

คุณภาพและบริการ

เทเลอร์อินดัสตรี้ มุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมและคุ้มค่ากับการใช้งานมากที่สุดโดยมีการเน้นย้ำในกระบวนการทำงานทุกภาคส่วน ดังนี้

-การออกแบบ
-การผลิต
-การคัดสรรวัตถุดิบ
-การเลือกใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
-การตรวจสอบคุณภาพ
-การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับการใช้งานของลูกค้า โดยทีมงานที่ชำนาญ

คุณภาพ

ตรงเวลา

ส่งมอบตรงเวลา

เทเลอร์อินดัสตรี้ มีความพร้อมในด้านการบริหารและควบคุมงาน โดยทีมงานวิศวกรและ ช่างเทคนิคที่มีประสบการณ์เฉพาะทาง วางแผนการผลิตในทุกขั้นตอน มีทีมงาน sup contractor ที่ชำนาญการสูง เพิ่มกำลังการผลิตให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า

project

product

Certificate

CERTIFICATE - SCUK002658Q Trailer.docx

ใบแต่งตั้งตัวแทนขาย

t01
t02
t03